« terug naar vorige pagina

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

 

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

De privacyverklaring van Medi-Stad1 voor sollicitanten

Medi-Stad hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving, voor de bescherming van je privacy. Door te solliciteren bij Medi-Stad, verstrekt u aan ons bepaalde (persoons-)gegevens over uzelf. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Medi-Stad. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
Medi-Stad gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

Welke gegevens worden verwerkt?
Medi-Stad verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Medi-Stad bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens niet langer dan vier weken bewaard. Medi-Stad ziet erop toe dat de gegevens van sollicitanten dan uit alle systemen van Medi-Stad worden verwijderd.

Als wij besluiten u een functie bij Medi-Stad aan te bieden, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van de sollicitant binnen Medi-Stad.

 

  1. Medi-Stad kan ook zijn Huisartsenpraktijk Warande en/of Huisartsenpraktijk Mangard, beide gevestigd in Lelystad.

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2020.